1 – Úvod – Nemovitost, která je předmětem pronájmu, je poskytována k pronajmutí výhradně za účelem soukromého ubytování. Smí být využita pouze pro turistické účely ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. C), zákona č. 431/98.

2 – Rezervace – Nájemní smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy žadatel obdrží “Potvrzení pronájmu”, které agentura Adria zašle e-mailem, poštou nebo osobně předá klientovi, jakmile obdrží zálohu ve smluvené výši. Zaplacením zálohy klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami pronájmu.

3 – Platba – Výše zálohy (orientačně 30% z celkové ceny pronájmu) je uvedena v “Nabídce pronájmu” a musí být uhrazena v termínu uvedeném v této nabídce bankovním převodem, v hotovosti, peněžní poukázkou nebo platební kartou z našich webových stránek www.adriatur.it. Uvádějte prosím jako důvod platby číslo “Nabídky pronájmu” a jméno objednávajícího. Agentura si vyhrazuje právo odmítnout zálohu uhrazenou po stanoveném termínu. Doplatek celkové částky pronájmu spolu s případnými dodatečnými náklady musí být uhrazen při příjezdu v hotovosti, šekem nebo kreditní kartou.

4 – Zrušení smlouvy – V případě, že je klient nucen z vážných důvodů zrušit objednávku a zrušení uskuteční písemnou formou, agentura se bude snažit apartmán pronajmout. Pouze pokud bude apartmán znovu pronajat, bude mít klient právo na vrácení uhrazené zálohy, po odečtení různých nákladů (15 € za vedení smlouvy) a nájemného za zbylé dny. Pokud se zrušení uskuteční do 4 týdnů před příjezdem, záloha může být také použita při rezervaci našich ubytovacích zařízení během stávající nebo následující sezóny. Pokud se zrušení uskuteční méně než 4 týdny před příjezdem, záloha bez další náhrady propadne. Připomínáme nicméně možnost pojistit uhrazenou zálohu pro případ storna na webových stránkách společnosti Allianz prostřednictvím odkazu, který naleznete na domovské stránce. V případě předčasného odjezdu nebude v žádném případě vrácena jakákoli částka.

5 – Cena – Cena pronájmu bude uvedena v “Potvrzení pronájmu”, v ceníku v katalogu a také na stránkách www.adriatur.it.

6 – Příjezd – Příjezd do ubytovacího zařízení je možný v době od 16.00 do 20.00 hod. v den příjezdu. V případě zpoždění žádáme o neprodlené informování agentury, v opačném případě bude apartmán ponechán k dispozici pouze následující den, a poté může být znovu pronajat. Při příjezdu je nutné předložit k registraci osobní doklady všech osob, které budou v apartmánu ubytované. Pro urychlení předávání apartmánu klientům doporučujeme, aby před příjezdem vyplnili formulář s údaji o ubytovávaných osobách. Je to možné po vstupu do vlastní rezervace prostřednictvím e-mailu s “potvrzením pronájmu” dle uvedených instrukcí.

7 – Ubytovací řád – Je přísně zakázáno ubytovat více osob, než je povoleno ve smlouvě (v tomto ohledu se děti počítají stejně jako dospělí). V opačném případě dojde ke zrušení smlouvy nebo dle uvážení agentury k příslušnému navýšení ceny pronájmu. Agentura Adria má právo kdykoli zkontrolovat stav apartmánu, stejně jako počet v něm ubytovaných osob. Domácí zvířata jsou povolena pouze po předchozím souhlasu, v souladu s řádem každého ubytovacího zařízení a oproti kauci 50 €, která bude vrácena při odjezdu, po kontrole apartmánu. V případě, že budou v apartmánu a/nebo v zahradě nalezeny chlupy, exkrementy, vyhrabané díry či bude způsobena škoda na zařízení, kauce bude použita na úhradu těchto škod. Není povoleno používat elektrické ohřívače nebo vařiče. Žádáme o respektování společných pravidel, která se týkají dodržování klidu, zvláště v odpoledních a večerních hodinách. Nedodržování výše uvedených pravidel bude mít za následek okamžité zrušení smlouvy ze strany agentury Adria.

8 – Vybavení apartmánů – Apartmány jsou poskytovány kompletně zařízené a vybavené vařičem nebo plynovým sporákem, teplou a studenou vodou, elektrickým napětím 220 V a kuchyňským vybavením (talíře, příbory, sklenice, hrnce). Pro každou postel je k dispozici polštář a peřina. V apartmánu nejsou: povlečení, ubrusy a ručníky. Na vyžádání je možné si na místě za úplatu půjčit prostěradla, povlečení a ručníky. Potahy na matrace a polštáře nemohou být používány jako povlečení. Pokud budou znečištěny, budou klientům započteny náklady na prádelnu. V případě, že klient při příjezdu do apartmánu shledá, že není dostatečně uklizen nebo zjistí, že jsou poškozeny některé předměty, je povinen na to upozornit agenturu tentýž den (nebo do rána následujícího dne při příjezdu po 19. hodině). Tímto umožní agentuře zjednat nápravu. V opačném případě bude za případně zničené předměty požadována náhrada podle ceníku. Ve většině ubytovacích zařízení je dodávka plynu uskutečňována pomocí plynových bomb. Po vypotřebování plynové bomby dojde k její rychlé výměně výhradně v následujících časech: 9.00 – 12.30 / 16.00 – 20.00 (letní otevírací doba).

9 – Odjezd – Do 10.00 hodin příslušného dne musí být apartmán uklizen a vyčištěn. Musí být odstraněny případné odpadky, lahve a krabice. Vnitřní přihrádky nábytku musí být čisté, nádobí umyté. Lednice bude prázdná a odmražená, dvířka zůstávají otevřená. Klient může využít placenou úklidovou službu v ceně 50 €. V takovém případě musí pouze odnést odpadky a umýt nádobí. Pokud bude v den odjezdu na základě kontroly zjištěno, že je apartmán špinavý a neuklizený, bude klientovi přičtena částka za úklid ve výši 50 €. Dle uvážení agentury může být odjezd uskutečněn i mimo úřední hodiny. V takovém případě si ovšem agentura vyhrazuje právo na ponechání kauce uvedené v bodě 7. Ta bude zaslána převodem na účet až po nezbytné kontrole a po odečtení nákladů. Pro případy odjezdů mimo úřední hodiny má agentura Adria u kanceláře vnější schránku pro vhození klíčů.

10 – Odpovědnost agentury – Agentura nenese žádnou odpovědnost za škody na věcech, nehody, ztráty, krádeže, zpoždění a nepříjemnosti, které se mohou vyskytnout v apartmánech, protože jedná pouze jako zprostředkovatel mezi majitelem apartmánu a klientem. Agentura nicméně poskytuje svou pomoc při řešení vzniklých problémů s tím, že případné žádosti o odškodnění budou adresovány majiteli apartmánu prostřednictvím agentury Adria. Případné oprávněné žádosti o odškodnění musí být požadovány na místě a mít písemnou formu. Pro případné právní spory je kompetentním orgánem soud v Benátkách.

11 – Ochrana osobních údajů – Ve smyslu zákona č. 196/2003 o “nakládání s osobními údaji osob a dalších subjektů” informujeme, že osobní údaje poskytnuté agentuře Adria budou zpracovávány v souladu s tímto zákonem, a sice výhradně pro účely spojené s poskytnutím služeb rezervací a zasíláním katalogu.

12 – Zvláštní ustanovení – Agentura si vyhrazuje právo – v případě nepředvídatelnýchudálostí při přidělování apartmánů – na výměnu apartmánu za jiný s obdobnými charakteristikami. V takovém případě, pokud bude náhradní apartmán dražší, nese zvýšené náklady agentura. Požadavek na konkrétní apartmán (číslo, patro, orientace, výhled atd.) vezme agentura na vědomí, ovšem neposkytuje v tomto ohledu žádnou záruku (pokud toto výslovně písemně nepotvrdí). Zařízení a plánky ubytovacích zařízení vyobrazené v katalogu a na webových stránkách jsou pouze orientační z hlediska vybavení a složení apartmánů a nemohou být považovány za závazné. Případné daně a poplatky požadované obecními úřady (viz poplatek za ubytování) jsou považovány za vedlejší výdaje a budou uhrazeny při příjezdu.